• TANAP Projeleri %95 Hibeleri
    TANAP Projeleri %95 Hibeleri

İçerik etiketlendi: ‘Tarım’

Müsteşar Yardımcısı Hadi Tunç İl Koordinatörümüz Dr. Sadık Yetim’i Ziyaret Etti

Written by user. Posted in Duyurular

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı,  İç Denetim Birimi Başkanı Adem Aksoy, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ethem Kalın, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Müslüm Beyazgül ve beraberlerindeki üst düzey bürokratlar Dr. Yetim’i makamında ziyaret etti.

Müsteşar Yardımcısı Tunç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun verdiği hibeler ile Ülkemizde modern hayvancılığın gelişimine öncülük ettiğini vurgulayarak, yapılan modern yatırımlara öncülük etmesinden dolayı TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim ve çalışanlarına teşekkür ederek; Şanlıurfa’ya yatırım yapmak isteyen yatırımcıları TKDK’ya proje sunmaya davet etti.

Daha önce TKDK Başkanı olarak görev yapan Ali Recep Nazlı ve Müsteşar Yardımcısı Tunç Kurum personeli ile bir araya gelerek sohbet etti.KAMUOYU DUYURUSU

Written by user. Posted in Duyurular

Son günlerde bazı kişi veya işletmelerle irtibata geçen art niyetli kişilerin;  Kurumumuzun adını kullanmak suretiyle vatandaşlarımızın telefonlarına “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan hibe kazandınız. TKDKMERKEZ” vb. mesajları yönlendirdikleri ve hibeyi alabilmek için ücret talep ettikleri bilgisinin Kurumumuza ulaşması üzerine aşağıda sunulan bilgilendirmenin yapılmasına gerek görülmüştür:

Kurumumuzun bu şekilde bir uygulaması bulunmamakta olup; uzmanlarımız tarafından tüm bilgilendirmeler ücretsiz yapılmakta, projede yer alması gereken dokümanlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bu amaçla Kurumumuz resmi internet adresinde projede sunulması gereken evrakların örnekleri kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bu tür bir uygulama ile karşılaşan kişilerin zaman kaybetmeden en yakın jandarma/polis merkezine veya Cumhuriyet Savcılığına müracaat etmeleri hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇATAK Programı Destek Başvuruları

Written by user. Posted in Duyurular

ÇATAK PROGRAMI DESTEK BAŞVURULARI 24 NİSAN- 14 TEMMUZ 2017

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/9)” 31/03/2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu tebliğ gereğince; ÇATAK Uygulama Komisyonu 22/02/2017 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde toplanmıştır. 20/02/2017 tarihli hassas alanların belirlenmesine dair rapora istinaden, 2016/9 sayılı ÇATAK tebliği gereğince aşağıdaki kararları almıştır.

II. Kategoride, İlimiz Merkez İlçe Deresakarı, Dereşemsettin,  Karaağaç, Çavuşköy, Alpagut, Erkoca, Kınık, Okluca, İlyasbey, Gökpınar, Çukurören, Necmiye, Taşçılar, Beyce, Cumalı, İlyasça, Gülümbe, Örenköy ve Selbükü köylerinde, Söğüt ilçesi, Dömez, Sırhoca, Oluklu, Ortaca ,Söğüt Merkez Kayhan Mahallesi, Zemzemiye, Yeşilyurt, Rızapaşa köyleri, Osmaneli İlçesi  Balçıkhisar, Belenalan, Orhaniye ve Medetli köyleri,  Gölpazarı İlçesi; Çukurören, Bayat, Taşçıahiler köyleri, Bozüyük ilçesi Dodurga, Cihangazi, Yeniüreğil, Karaçayır, Eceköy, Yeşilçukurca, Çokçapınar, Yenidodurga Osmaniye ve Gökçeli köyleri,  toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla tebliğde belirtilen kültürel işlemlerden taş toplama ve çiftlik gübresi uygulamasını veya taş toplama  ve çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanın kaplanması uygulmasını yapan üreticilerin projeye dahil edilmesine; Ayrıca II. Kategoride, İlimiz Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyünde Açık drenaj ve çiftlik gübresi uygulamasını yapan üreticilerin projeye dahil edilmesine,

III. Kategoride, Merkez İlçe, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, Merkez İstasyon Mahallesi, Merkez Osmangazi Mahallesi, Aşağıköy, Selbükü, Örenköy, Gülümbe, Çukurören köylerinde, Söğüt İlçesi; Akçasu, Yakacık ,Çaltı, Tuzaklı, Geçitli, Hamitabat ,Borcak, Küre köylerinde, Pazaryeri İlçesi; Merkez Yüzbaşı Mahallesi, Doğanlar Mahallesi, Çarşı Mahalle, Yeni Mahalle, Dereköy, Kınık, Günyurdu köyleri köylerinde  çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere;su tüketimini asgari düzeye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleriyle birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması uygulamasını gerçekleştiren üreticilerin projeye dahil edilmesine; Ayrıca III. Kategoride Merkez İlçe Deresakarı, Yeniköy, Kızıldamlar köyü üreticilerinden Projeye 2015 veya 2016 yılında başvurusunu yapmış ve proje uygulaması devam edenlerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini asgari düzeye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleriyle birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması uygulamasına devam etmelerine, 2017 yılı için yeni başvuru yapmaları durumunda ikinci uygulama olarak, III. Kategorinin III. maddesi gereği organik tarım veya iyi tarım uygulaması yapanların projeye dahil edilmesine; III. Katagoride Söğüt İlçesi Zemzemiye Köyünde Kapalı Drenaj ile birlikte ikinci kategoriden çiftlik gübresi veya taş toplama uygulamasını gerçekleştiren üreticilerin projeye dahil edilmesine;

2017 yılı başvurularının 24 Nisan 2017 – 28 Haziran 2017 tarihleri arasında olup, ilimize tahsis edilen alanın tamamlanmaması durumunda, 3 Temmuz 2017 – 14 Temmuz 2017 tarihleri arasında ek başvurular alınarak, projeye dahil edilmesine karar verilmiştir.

Üreticilerimizin başvurularının tebliğe uygunluk durumları İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yerinde incelenecek, komisyon kararını müteakiben  üç yıllık sözleşme imzalanacaktır. Proje kapsamındaki uygulamaları üç yıl boyunca yapacak olan üreticilerimize Tarım Bilgi Sistemi üzerinden destekleme ödemesi yapılmaktadır.

103-3 Kanatlı Eti Ürünleri İşleme ve Pazarlama Başvurusu

Written by user. Posted in Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
Kanatlı kesimhaneleri için
● Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya
● Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.
● İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir ve yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması desteklenmemektedir.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
● Ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
● İşletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
● Paketleme için ekipman satın alınması,
● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
● Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
● Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
● Soğuk hava deposu ekipmanı,
● İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi.

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak;
Kanatlı Kesimhane (Tavuk – Hindi – Kaz) Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Kanatlı Eti İşleme Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Kanatlı Parçalama Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Kesimhane ve İşleme Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Kesimhane ve Parçalama Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Parçalama ve İşleme Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Kesimhane, Parçalama ve İşleme Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır
● Et sektörü minimum ve maksimum destek limiti; 30.000 Avro ve 3.000.000 Avro,

103-5 Meyve ve Sebze İşleme ve Pazarlama Başvurusu

Written by user. Posted in Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Berkant Sezer

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.
● Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.
● Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan, meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
● Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
● Ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
● İşletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
● Paketleme için ekipman satın alınması,
● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
● Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,
● Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
● Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,
● Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,
● Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri, Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,
● Hammadde ve paketleme için depolar,
● Ürün taşıma ekipmanları,
● Meyveler ve sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak;
Soğuk Hava Deposu Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Meyve-Sebze Listesi Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Paketleme Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır.
● Meyve ve sebze sektörü için minimum ve maksimum destek limiti; 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro.