• TANAP Projeleri %95 Hibeleri
    TANAP Projeleri %95 Hibeleri

İçerik etiketlendi: ‘Hibe Desteği’

KKYDP 11.Etap Hibe Desteklemesinden Yararlanacak Yatırımlar Açıklandı

Written by user. Posted in Duyurular

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında başvurular başlamış ve program kapsamında %50 hibe desteği yapılacağı duyurulmuş olup 29 Aralık 2016 tarihi saat 24:00’a kadar, ekonomik yatırım/kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında 44 adet proje için hibe destek talebinde bulunulmuştur.

Tebliğ gereğince www.tarim.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda müracaatı yapılan projeler Bakanlığımız tarafından yayımlanan Değerlendirme Rehberinde belirtilen kriterlere uygun olarak İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından nihai değerlendirme yapılarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün onayı ile sonuçlandırılmıştır. Bakanlığımız değerlendirmesi sonucunda 33 Proje hibe desteklemesi kapsamına alınmıştır.

Hibe desteği verilecek projelerin yatırım konusu bazında dağılımı:

S.N. Proje Konusu Proje Sayısı Toplam Yatırım Tutarı (TL) Talep Edilen Hibe Tutarı (TL)
1 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paket. ve Depolanması 16 18.707.400,49 9.353.700,24
2 Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 13 2.869.223,86 1.434.611,94
3 Hayvansal ve Bitki. Orjinli Güb İşl. Pkt. ve Dpl. 3 5.999.957,99 2.999.979,00
4 Soğuk Hava Deposu 1 280.000,00 140.000,00
Genel Toplam 33 27.856.582,34 13.928.291,18

Bu 33 projenin toplam yatırım tutarı 27.856.582,34 TL olup yatırımcılar tarafından başarıyla tamamlanmaları halinde %50’si olan 13.928.291,18 TL hibe desteği olarak verilecektir.

Hibe desteğine hak kazanan yatırım yapacak başvuru sahiplerinin, İl Müdürlüğümüz ile 01 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalayarak projelerini 31.08.2018 tarihinden önce tamamlamaları gerekmektedir.

Bu güne kadar İlimizde tamamlanan 120 adet proje için 31.335.663,60 TL hibe desteklemesi yapılmıştır. Bugüne kadar desteklenen projelerin sektörel dağılımı şu şekildedir.

İLİMİZDE DESTEKLENEN EKONOMİK,  ALTYAPI VE TOPLU SULAMA YATIRIMLARI

SEKTÖREL DAĞILIMI (2005-2016)

Sektörü Adet Verilen Hibe Tutarı (TL)
Altyapı ve Sulama Yatırımları 18 3.296.377,55
Ayçekirdeği Depolama İşleme Paketleme 11 4.602.773,14
Bakliyat İşleme ve Depolama 3 642.588,06
Bal Paketleme 1 49.480,00
Deri İşleme Tesisi 2 545.686,00
Et ve Et Ürünleri İşleme 6 1.550.300,00
Hayvansal Orjinli Gübre İşleme ve Paketleme 2 1.471.464,15
Hububat Depolama Tesisi 2 920.831,50
Hububat İşleme (Un Fabrikası) 2 477.475,00
Jeotermal Isıtmalı Sera 7 1.570.950,00
Kesif Yem Üretim 2 405.400,00
Kestane Tasnif ve Ambalajlama 1 83.625,00
Kuruyemiş İşleme ve Paketleme 14 2.845.299,00
Mantar İşleme Depolama ve Paketleme 1 170.562,50
Meyve İşleme (Şarap) 1 494.500,11
Meyve Suyu İşleme Tesisi 1 496.500,00
Meyve ve Sebze Kurutma 2 790.619,11
Pamuk İşleme (Çırçır) 4 793.000,00
Sirke Üretim Tesisi 1 496.310,00
Soğuk Hava Deposu 8 2.083.765,00
Su Ürünleri İşleme 1 181.000,00
Susam İşleme Tesisi 1 492.500,00
Süt İşleme 10 1.952.608,00
Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme 5 1.016.920,00
Tohum İşleme 2 391.499,50
Turşu İşleme 1 297.250,00
Üzüm İşleme (Şarap) 8 2.677.370,00
Yaprak Salamura Tesisi 1 96.510,00
Yumurta Paketleme ve Depolama 1 152.500,00
Zeytin İşleme (Zeytinyağı) 1 290.000,00
Genel Toplam 120 31.335.663,60

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü-İl Proje Yürütme Birimi
Tel : 0 (258) 212 54 80 Santral 241 Dahili

11. Etab Kazananlar Listesini İndir

103-4 Su Ürünleri İşleme ve Pazarlama Başvurusu

Written by user. Posted in Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

su ürünlerinin işlenmesiDESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
● Bu alt sektör altındaki yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.
● İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.
● Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
● Ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
● Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
● Paketleme için ekipman satın alınması,
● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
● Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
● Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,
● Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,
● İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler.

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak;
Su Ürünleri Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Balık Yağı Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Su Ürünleri ve Balık Yağı Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır
● Su ürünleri işleme için minimum ve maksimum destek limiti;
● 30.000 Avro ve 1.500.000 Avro

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler Başvurusu

Written by user. Posted in Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
● En az 30, en fazla 250 sığır,
● En az 10, en fazla 50 manda,
● En az 100, en fazla 500 koyun,
● En az 100, en fazla 500 keçi.

UYGUN HARCAMALAR
● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
● Yeni makine ve ekipman alımı (her bir sektör için detaylar aşağıda verilmektedir),
● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları
● Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
● Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
● Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
● Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
● Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
● Sulama sistemleri,
● Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak
Uygun Harcamalar Listesi için tıklayınız.
Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.

DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değeri
– Minimum 20.000 Avro
– Maksimum 1.000.000 Avro’dur.
● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine %65 olacaktır.
● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.