• TANAP Projeleri %95 Hibeleri
    TANAP Projeleri %95 Hibeleri

Ankara Büyükşehir Belediyesine Katı Atık Yönetimi Eğitimi Desteği

Written by user. Posted in ANKARAKA

2017.02.03-alkAnkara Kalkınma Ajansı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında
yürütülecek olan “Katı Atık Yönetimi Eğitimi” projesi için sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile genel olarak atık yönetimi konusundan sorumlu olan belediyenin verilecek eğitimle kurumsal kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında uzun vadede yetişecek olan personelin iş veriminin artması ile eğitim ve farkındalık yaratacak programların oluşturulması amaçlanıyor. Sonrasında ise atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanması, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı ile alakalı sistemlerin kurum tarafından planlanabilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=3589

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

Written by user. Posted in ANKARAKA

proje-yonetimi

Ankara Kalkınma Ajansı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Ocak Ayı Başvuruları Açıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini arttırarak hem Ajans mali destek, hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir. Ajans uzmanları tarafından verilecek olan yeni eğitim programı Ocak ayı içinde 2 gün olarak (25-26 Ocak 2017) Ajans binasında gerçekleştirilecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynakları’nın tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Eğitimler yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edecektir. Eğitim Başvuru talepleri www.ankaraka.org.tr/form/egitim-pcm/ adresinden alınacaktır. Bir eğitim programı için ortalama katılımcı sayısı 30-40 kişi olarak düşünülmektedir. Aynı eğitim oturumuna bir kurumdan ikiden fazla katılımcı alınamayacaktır. Sistemden kaydı gerçekleşen katılımcılara, eğitim başvurusu sırasında belirtilen e-posta adresi üzerinden eğitim tarihi, saati, programı gibi bilgiler iletilecektir. Kaydı sistem üzerinden alınan katılımcılara bir davet maili gönderilecektir. Tarafımıza bildirilen mail ya da telefon numarasındaki sorunlardan veya Kurumumuzdan kaynaklanan bir nedenle ulaşılamayan katılımcılar (sistemden kaydı başarılı olarak alınmış) 25 Aralık 2016 tarihinde eğitime katılmak üzere saat 09.15’de Ajansımız adresinde hazır bulunmalıdır.

Başvuru

Ocak ayında düzenlenecek eğitime başvurmak için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Eğitimi Gerçekleştirildi

Written by user. Posted in ANKARAKA

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Eğitimi Ajansımız tarafından 26-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çevresel, ekonomik ve politik önemi günden güne artmakta olan yenilenebilir enerji kaynaklarının Ankara’da ve ülkemizde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen eğitim paydaşlardan yoğun ilgi gördü. Eğitimlerde özellikle son yıllarda yapılan mevzuat düzenlemeleri ve sağlanan teknolojik gelişmelerle yatırımcıların ve işletmecilerin ilgisini çeken yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi kapsamlı bir şekilde ele alındı.

TEDAŞ’tan ve özel sektörden uzmanların eğitici olarak yer aldığı 18 saatlik programda, güneş enerjisinin temel kavramları ve teknik hesaplamaları; lisanssız elektrik üretiminin mevzuatı, süreçleri ve izinleri ile ekonomik hesaplamaları ve finansman modelleri kapsamlı olarak ele alındı. Eğitimin yatırım ve iş geliştirme süreçleri açısından oldukça yararlı olduğunu belirten katılımcılar, Ajansın benzer etkinlikleri sürdürmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

Kaynak: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2984

Proje Hazırlama Eğitimleri Devam Ediyor

Written by user. Posted in ANKARAKA

2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları için hazırlanan ‘Proje Hazırlama Eğitimleri’ paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları E Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı (Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları e Sosyal Hizmetleri), Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici A.Ş. (Gazi Teknokent), OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipler Derneği Ankara Şubesi kurumlarına “Proje Hazırlama Eğitimleri” verildi.

Eğitim programında, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ile proje hazırlamanın detayları katılımcılar ile paylaşıldı. Proje fikri oluşturma, mantıksal çerçeve, bütçelendirme başlıklarında verilen eğitimde, proje girişlerinin yapılacağı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS-PFD) hakkında da bilgi verildi.

Uygulama çalışmalarına da yer verilen eğitimde Ajans dışında ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvururken kullanılacak bilgiler paylaşıldı. Ankaralıların proje yazma kapasitesini artırmak, kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen programa işletmeler, kamu kurumları, belediyeler, kaymakamlıklar ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden şimdiye kadar toplam 90 kişi katıldı.

Toplam Bütçe 21 Milyon TL

Üç başlık halinde açıklanan 2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları için toplam 21 milyon TL bütçe kullandırılacak. Mali destek programlarından; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler faydalanabilecek.