• TANAP Projeleri %95 Hibeleri
    TANAP Projeleri %95 Hibeleri

Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansı Yapıldı

Written by user. Posted in FKA

lojistikMalatya’da kurulması planlanan lojistik merkezin fizibilite hazırlık süreci kapsamında Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde düzenlenen “Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansı” yapıldı.

Konferansa Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Vali Yardımcısı Miktat Alan, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz,  Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi, Depolama ve Tesis Tasarımı uzmanı Prof. Dr. Umut Tuzkaya, İlçe Belediye Başkanları, Akademisyenler, İlgili Bakanlık ve Temsilcileri, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Mesleki Kuruluş Yetkilileri ve Temsilcileri, İş Adamları, İthalat ve İhracatçılar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Ajansın Malatya Lojistik Merkezi konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü ve geçtiğimiz yıldan bu güne kadar da önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Bu güne kadar somut çalışmaların gerçekleştirildiği ve lojistik merkezinin Cazibe Merkezleri kapsamında da değerlendirilmesi, katılımcıların bilgilendirilmesi ve onlarında görüşlerinin alınması amacıyla bu konferansın düzenlendiğini, bundan sonraki dönemde de birkaç hafta içerisinde hazırlanacak raporun da kamuoyunun görüşüne sunulacağını ifade ederek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da konferansın önemine değinerek ilimizin sanayi ve kalkınmasına önemli bir ışık tutacağını söyledi. Malatya’nın sanayileşmede belli bir yere geldiğini ve organize sanayi bölgelerinde gerekli alt yapının yapıldığını ancak yatırımcı açısından gerekli olan ürünlerin pazara ulaşması konusunda dezavantaj gibi görünen konuların ortadan kaldırılmasında lojistik merkezinin yapılmasının çok büyük etkisi olacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak destek ve katkılarını sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirterek bu konuda da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Toprak’ da İlimiz için çok önemli olan bir konunun bu gün masaya yatırıldığını ve bu konuda daha önce başlatılan çalışmanın fizibilite çalışmalarını da içine alacak şekilde ilgililer ve akademisyenler tarafından bir kez daha gözden geçirilmesi ve analiz edilmesi konusunda çok yarar sağlayacak bir çalıştayın gerçekleştirileceğini belirtti.

Fırat Kalkınma Ajansına konu ile ilgili tüm tarafları böylesi bir şemsiye altında tarafları bir araya getirdiği için, Büyükşehir Belediyesi proje ekibinin de 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşmada önemli alt yapı proje çalışmalarına ilgili kuruluşlarla birlikte imza attıkları içinde Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını sürdürdüğü Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi, Turizm Master Planı ve Lisanslı Depoculuk gibi çalışmalarından örnekler verdi. Valilik olarak da ülkemizin 2023, 2050 ve 2071hedeflerine taşınmasında ve Malatya’nın da rolünü bu hedeflerde iyi bir şekilde ortaya çıkaracak katkısını da sunduklarını belirtti.

Vali Toprak konuşmasının devamında “Malatya’nın ekonomik gelişmesi, üretimdeki gücü Doğu-Batı, Kuzey-Güney akslarındaki önemi lojistik merkezin kurulmasını zorunlu kılıyor. İlimizin önemli coğrafi bir kritik noktada bulunması, ilimizin ve çevre illerdeki üretim gücünün, hizmetin limanlara, diğer ülkelere ve illere ulaşmasında alt yapı sağlaması açısından Malatya lojistik merkezin kurulması için ideal bir yerdir. Doğu-Batı, Kuzey-Güney eksenlerinin coğrafi ulaşım noktalarındaki üretim güçlerinin önemli bir dönüşüm ve tramplen noktası olabilir. Bununla ilgili hedefini şehrin tüm mekanizmaları ile birlikte bakanlıklarımızın ve ilimizin de bu hedefe kilitlenmesi ile birlikte bunu gerçekleştirebiliriz.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda da konun değerlendirildiği ve burada lojistik merkezin kurulması için gerekli tüm kriterleri Malatya’nın karşıladığının görüldüğünü, ilimize yatırım taleplerinin arttığını, Cazibe Merkezi Projesi kapsamındaki illerin ulaşım yolu üzerinde bulunan Malatya’nın bu hedefini daha da önemli noktaya getirdiğini ifade edip İlimizi ve ilimiz yetkililerini bu konularda harekete geçiren, önlerine rehberi koyan ve katkı sağlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye, Hükümet yetkililerine, Milletvekillerine ve tüm ilgili taraflara teşekkür ederek çalıştayın başarılı geçmesini diledi.

Prof. Dr. Tanyaş tarafından sunum eşliğinde “Lojistik Kavramı, Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik Merkezler”  konulu yapılan konuşmanın ardından Prof. Dr. Tuzkaya’da “Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansının Amacı ve Metodolojisi” konularında bilgiler verdikten sonra katılımcıların konu hakkındaki görüşlerini, fikir ve önerilerini aldığı Sorun Analizi bölümü gerçekleştirildi.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde de katılımcıların oluşturduğu çalışma gruplarında yine Prof. Dr. Tuzkaya tarafından projenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlenirken, İl içerisinden veya il dışından sağlanacak fırsat veya buralardan kaynaklanacak dezavantajlar ele alındı.
Kaynak: http://fka.gov.tr/lojistik-merkezi-ortak-akil-konferansi-yapildi-detayi-14863701681312

Botanik Expo 2021 Hatay’da Düzenlenecek

Written by user. Posted in DOĞAKA

www.dogaka.gov.tr_302_TB0V98IE_Botanik-Expo-2021-Hatayda-DuzenlenecekAlmanya’nın Dortmund şehrinde Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Kurulunda, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ajansımız YK Üyesi Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından 2021’de düzenlenecek EXPO’nun Hatay’a verilmesi oy birliği ile kabul edildi. EXPO 2021’in hangi şehirde düzenleneceği resmi olarak Mart ayında yapılması planlanan toplantının ardından, açıklanacak.

Avustralya ve Çin gibi ülkelerin şehirlerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza atan Hatay, Antalya’nın ardından EXPO’yu Türkiye’ye getiren ikinci şehir oldu.

“Medeniyetler Bahçesi” temasıyla EXPO’yu düzenlemeye hak kazanan Hatay’da fuarın yapılacağı alan için uygun yerler belirlenecek. Bu yerler EXPO yetkililerine de gösterildikten sonra gerekli çalışmalara başlanacak. 2021 yılında Hatay’da 300 dönümlük Botanik Bahçesi’nde 6 ay boyunca katılacak tüm ülkelerin bahçeleri sergilenecek.”

Kaynak: http://www.dogaka.gov.tr/duyuru-detay.asp?M=2&Medya=guncel-duyurular&D=2580&Duyuru=botanik-expo-2021-hatayda-duzenlenecek

Teknik Destek 5. Dönem İlanı

Written by user. Posted in SERKA

serkaSerhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 2016 yılı 5. Dönem Teknik Destek Faaliyetleri için hizmet alımı planlanmaktadır. Hizmet alım süreci Ajans İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yürütülmektedir.

Teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini 08.02.2017 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ortakapı Mahallesi Atatürk Caddesi No:117 Merkez/KARS adresinde bulunan Merkez Hizmet Binasına elden imza karşılığı ya da posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir. Elden veya posta yolu dışında iletilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif vermek isteyen isteklilerin uyması gereken diğer kurallar aşağıda sıralanmıştır.

1. Tekliflerin üzerinde hangi faaliyetlere yönelik teklif sunulduğu belirtilmelidir. Bu amaçla ekteki Zarf Bilgileri şablonu (Ek 4) kullanılmalıdır.

2. Teklifler aşağıda sıralanan belgelerin tümünü içermelidir. Eksik belge sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarflarının içinde aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

a. Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri (Ek 3) (Sadece firmayı temsile yetkili kişilerce imzalı, üzerinde firma kaşesi, tarih ve Ajans tarafından istenen diğer önemli bilgiler yer alan ve standart formatta ve bilgisayar ortamında hazırlanan teklifler dikkate alınır. Islak imzalı olmayan ya da el yazısı ile yazılan belge dikkate alınmayacaktır.)

b. İlgili teknik destek projesi için önerilen uzman / uzmanların özgeçmişleri (Bu belgelerin tüm sayfalarının firma yetkilisi tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur) Eğitimciler için sunulan özgeçmişlerde belirtilen tecrübelerin kanıtlayıcı dokümanlarla desteklenmesi gerekmektedir.

c. Teklif veren kişinin firmayı temsile yetkili kişi olduğunu gösterir belgenin sunulması gerekmektedir (aslı gibidir veya noter onaylı olabilir).

d. İmza beyannamesi ya da imza sirküleri sunulması gerekmektedir (noter onaylı/aslı gibidir şeklinde olabilir).

e. Benzer iş tecrübelerini ve hizmet kalitesini gösteren, varsa iş bitirme belgeleri, referanslar, faturalar vb. bilgi/belgeler. (Bu belgelerin tüm sayfalarının firmayı temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması yeterlidir. Noter onaylı olmasına gerek yoktur.)

3.Birden fazla faaliyet için teklif sunulması halinde, her teklif için yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler belirtilen şekilde ayrıca hazırlanmalıdır.  (c), (d), ve (e) maddelerinde belirtilen belgelerden ise birer adet sunulması yeterlidir.

Değerlendirme ve Diğer Hususlar:

İsteklilerin teklifleri her bir faaliyet için ayrı hazırlanan teknik şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Teknik Destek programı kapsamında verilen teklifler götürü bedel üzerinden verilecektir. Teklifler KDV hariç toplam tutar üzerinden sunulmalıdır.

Teklif gönderdikten sonra ajansı 0 (474) 212 52 00 numaralı telefondan arayıp, teklifinizin İdari ve Mali İşler Birimine (Evrak Kayıt; dahili 1105) ulaşıp ulaşmadığı konusunda teyit almanız yararınıza olacaktır.

Hiçbir şekilde revize teklif istenmeyecek olup, gönderdiğiniz teklif son teklif olarak dikkate alınacaktır. Eksik belgeler tamamlatılmayacaktır.

Başvuru yapılması durumunda ilgili mevzuat hükümleri ve yukarıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

Teknik destek faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Teknik Şartnameler ve yüklenici ile yapılacak Standart Sözleşme, Teknik Destek Programı Teklif Bilgileri, Zarf Bilgileri ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Kaynak: http://www.serka.gov.tr/duyuruDetay/teknik-destek-5-donem-ilani/454.html

Kayseri’nin 2. ve 3. AR-GE Merkezleri, ORAN Kalkınma Ajansı Desteğiyle Kuruldu

Written by user. Posted in ORAN

arge_merkezi

Bilindiği gibi, Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge Merkezi, ilimizin tek Ar-GE Merkezi idi. Bugün itibari ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, iki yeni Özel Sektör Ar-Ge Merkezi kurularak faaliyete geçmiştir.

İlimizin 2. ve 3. Ar-Ge Merkezi, HASÇELİK Grup ve ASPİLSAN A.Ş. firmalarında kurulmuştur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce geçtiğimiz hafta başvuruları olumlu olarak sonuçlandırılan HASÇELİK Grup ve ASPİLSAN A.Ş, ülkemizin 356. ve 359. ve Kayseri’nin 2. ve 3. Ar-Ge Merkezi olarak faaliyete geçmiştir.

HASÇELİK Grup ve ASPİLSAN A.Ş. ile ORAN arasında geçtiğimiz yıl Haziran ve Ağustos aylarında imzalanan destek sözleşmelerinin ardından, firmalarımız tarafından yoğun bir çalışma ve emek sarf edilerek, Bakanlığın talep ettiği kurumsal yetkinliğe ve fiziki şartlara sahip Ar-Ge Merkezleri oluşturulmuş, bu merkezlerde firmalarımız tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetleri projelendirilerek Bakanlığın onayına sunulmuştur.

Firmalarımızın başvuruları, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce yapılan Ön İnceleme ve daha sonra firmalara gerçekleştirilen Komisyon Üyesi ziyaretlerinin ardından değerlendirilerek, olumlu sonuçlandırılmıştır.

ORAN Kalkınma Ajansı, imzalanan destek sözleşmeleri gereğince, firmalarımızın bu süreçte almış olduğu müşavirlik hizmetlerini, firmalarımız adına karşılayarak firmalarımıza destek olmuştur. Ayrıca Ajans uzmanlarımız sürecin her aşamasında firmalarla yakın temas içinde bulunarak desteklerini sürdürmüşlerdir.

İlimize kazandırılmış olan bu iki yeni Ar-Ge Merkezinin, başta firmalarımıza olmak üzere ilimiz ve ülkemiz sanayisine güzel hizmetler sunmasını ve hayırlı olmasını dileriz.

ORAN olarak, “Teknolojiye Yatırım Geleceğe Yatırım” prensibi ile bölgemizdeki potansiyel sahibi Özel Sektör firmalarımızı destekleyerek, Ar-Ge merkezleri sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz.

Kaynak: http://oran.org.tr/haberler/727/kayseri-nin-2–ve-3–ar-ge-merkezleri–oran-in-destegiyle-kuruldu.html

Ankara Büyükşehir Belediyesine Katı Atık Yönetimi Eğitimi Desteği

Written by user. Posted in ANKARAKA

2017.02.03-alkAnkara Kalkınma Ajansı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında
yürütülecek olan “Katı Atık Yönetimi Eğitimi” projesi için sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile genel olarak atık yönetimi konusundan sorumlu olan belediyenin verilecek eğitimle kurumsal kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında uzun vadede yetişecek olan personelin iş veriminin artması ile eğitim ve farkındalık yaratacak programların oluşturulması amaçlanıyor. Sonrasında ise atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanması, atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı ile alakalı sistemlerin kurum tarafından planlanabilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=3589

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

Written by user. Posted in ANKARAKA

proje-yonetimi

Ankara Kalkınma Ajansı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Ocak Ayı Başvuruları Açıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini arttırarak hem Ajans mali destek, hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri düzenlemektedir. Ajans uzmanları tarafından verilecek olan yeni eğitim programı Ocak ayı içinde 2 gün olarak (25-26 Ocak 2017) Ajans binasında gerçekleştirilecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynakları’nın tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma başlıkları içerilecektir.

Eğitimler yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edecektir. Eğitim Başvuru talepleri www.ankaraka.org.tr/form/egitim-pcm/ adresinden alınacaktır. Bir eğitim programı için ortalama katılımcı sayısı 30-40 kişi olarak düşünülmektedir. Aynı eğitim oturumuna bir kurumdan ikiden fazla katılımcı alınamayacaktır. Sistemden kaydı gerçekleşen katılımcılara, eğitim başvurusu sırasında belirtilen e-posta adresi üzerinden eğitim tarihi, saati, programı gibi bilgiler iletilecektir. Kaydı sistem üzerinden alınan katılımcılara bir davet maili gönderilecektir. Tarafımıza bildirilen mail ya da telefon numarasındaki sorunlardan veya Kurumumuzdan kaynaklanan bir nedenle ulaşılamayan katılımcılar (sistemden kaydı başarılı olarak alınmış) 25 Aralık 2016 tarihinde eğitime katılmak üzere saat 09.15’de Ajansımız adresinde hazır bulunmalıdır.

Başvuru

Ocak ayında düzenlenecek eğitime başvurmak için tıklayınız.

BEBKA 2016 Yılı Mali Destek Programları

Written by user. Posted in BEBKA

Bebka
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2016 yılı Mali Destek Programları Proje Teklif Çağrısı dönemi 22/02/2016 tarihi itibariyle başladı.  2016 yılı proje teklif çağrılarının toplam bütçesi 16 milyon TL olarak belirlendi.
Bu çağrı kapsamındaki program başlıkları şu şekildedir:
1. Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi
2. Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi02/05/2016 Pazartesi saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Proje dosyalarının Ajansa teslim edilmesi için son tarih 09/05/2016 Pazartesi saat 17:00’dir.
Başvuru Rehberleri:
Her bir programın detaylı bilgilerinin yer aldığı başvuru rehberlerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.
Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…
Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…
2016 Yılı Mali Destek Programları için, proje başvurularının hazırlanmasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kullanılacaktır. Başvurular, https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr  adresine girilerek KAYS başvuru modülü üzerinden yapılacak ve bu sistem üzerinden indirilecek başvuru formunun ajansa teslim edilmesiyle tamamlanmış olacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.):
Başvuru rehberlerinde cevabını bulamadığınız sorularınızı proje@bebka.org.tr e-posta adresine ya da 0224 211 13 29 nolu faks numarasına yazılı olarak gönderebilirsiniz. BEBKA’ya gelen sorular 10 gün içerisinde cevaplanacak ve eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereği geneli ilgilendiren soruların cevapları www.bebka.org.trinternet sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular bölümünde yayımlanacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) bölümü için tıklayınız…
Bilgilendirme Toplantıları:
Programın tanıtımı için bölgemiz illerinde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılar kamuya açık olarak düzenlenecek olup, kayıt yaptırmak gerekmemektedir.  İlgilenenler kendilerine uygun olan gün ve yerdeki bir toplantıya katılabilirler.
Bilgilendirme Toplantıları takvimi için tıklayınız.
Proje Yazma Eğitimleri:
Proje teklif çağrısı kapsamında,  projelerin KAYS üzerinden başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı ücretsiz proje yazma eğitimleri düzenlenecektir. Potansiyel başvuru sahipleri belirtilen takvimdeki uygun bir eğitime katılarak projelerin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgi alabilirler.
Eğitim takvimi için tıklayınız. 
Proje döngüsü yönetimi,  proje başvuru formu ve bütçe ile ilgili eğitimler ayrıca çevrimiçi olarak web sitemiz üzerinden sesli ve animasyonlu olarak sunulmaktadır. Proje yazma eğitim toplantılarına katılma fırsatı bulamayan ya da bilgilerini pekiştirmek isteyenler çevrimiçi proje yazma eğitimi yazılımından da yararlanabilirler.
Çevrimiçi proje yazma eğitimine erişmek için tıklayınız…
Teknik Yardım Masası:
Başvuruda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, sunacakları projeyle ilgili Ajansta ilgili uzmanlarla görüşebilmeleri için teknik yardım masaları kurulacaktır. Her bir proje sahibi için azami 1 saatlik süre ayrılacak olup, başvuru sahipleri aşağıdaki bağlantıdan randevu alarak söz konusu hizmetten faydalanabileceklerdir. Teknik yardım masası mali destekler konusunda bilgi vermek veya nasıl proje yazılacağı konusunda bir eğitim değildir. Bu hizmet özellikle mali destek programlarına başvuru yapılabilecek somut bir projesi olan ve projesi hakkında fikir alışverişinde bulunmak isteyen başvuru sahiplerine yöneliktir.
Teknik Yardım Masasından ilerleyen günlerde faydalanılabilecektir. Söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen başvuru sahipleri bu sayfada verilecek bağlantıdan online kayıt yaptırabilecektir.
KAYS Kullanım Kılavuzu:
KAYS üzerinden proje başvurusu yapabilmek için izlenmesi gerekli adımların açıklandığı, görsel olarak hazırlanmış eğitim dokümanları bulunmaktadır.
KAYS eğitim dokümanları için tıklayınız…   

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Eğitimi Gerçekleştirildi

Written by user. Posted in ANKARAKA

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Eğitimi Ajansımız tarafından 26-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi.

Çevresel, ekonomik ve politik önemi günden güne artmakta olan yenilenebilir enerji kaynaklarının Ankara’da ve ülkemizde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik gerçekleştirilen eğitim paydaşlardan yoğun ilgi gördü. Eğitimlerde özellikle son yıllarda yapılan mevzuat düzenlemeleri ve sağlanan teknolojik gelişmelerle yatırımcıların ve işletmecilerin ilgisini çeken yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi kapsamlı bir şekilde ele alındı.

TEDAŞ’tan ve özel sektörden uzmanların eğitici olarak yer aldığı 18 saatlik programda, güneş enerjisinin temel kavramları ve teknik hesaplamaları; lisanssız elektrik üretiminin mevzuatı, süreçleri ve izinleri ile ekonomik hesaplamaları ve finansman modelleri kapsamlı olarak ele alındı. Eğitimin yatırım ve iş geliştirme süreçleri açısından oldukça yararlı olduğunu belirten katılımcılar, Ajansın benzer etkinlikleri sürdürmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

Kaynak: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=2984

Proje Hazırlama Eğitimleri Devam Ediyor

Written by user. Posted in ANKARAKA

2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları için hazırlanan ‘Proje Hazırlama Eğitimleri’ paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları E Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı (Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları e Sosyal Hizmetleri), Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici A.Ş. (Gazi Teknokent), OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipler Derneği Ankara Şubesi kurumlarına “Proje Hazırlama Eğitimleri” verildi.

Eğitim programında, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ile proje hazırlamanın detayları katılımcılar ile paylaşıldı. Proje fikri oluşturma, mantıksal çerçeve, bütçelendirme başlıklarında verilen eğitimde, proje girişlerinin yapılacağı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS-PFD) hakkında da bilgi verildi.

Uygulama çalışmalarına da yer verilen eğitimde Ajans dışında ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına başvururken kullanılacak bilgiler paylaşıldı. Ankaralıların proje yazma kapasitesini artırmak, kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen programa işletmeler, kamu kurumları, belediyeler, kaymakamlıklar ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden şimdiye kadar toplam 90 kişi katıldı.

Toplam Bütçe 21 Milyon TL

Üç başlık halinde açıklanan 2015 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları için toplam 21 milyon TL bütçe kullandırılacak. Mali destek programlarından; kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler faydalanabilecek.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Written by user. Posted in ZAFER

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI
T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile  “1 adet iç denetçi, 7adet uzman personel ve 2 adet destek personeli”  istihdam edilecektir.                       

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

25 Kasım 2015

SON…